Marktreglement

 1. Het verkopen van nieuwe goederen, wapens, illegale cd’s of dvd’s, pornografie, drank, etenswaren of partijgoederen is niet toegestaan.
 2. Het terrein wordt om 08.00 uur geopend voor standhouders. De opbouwtijd is van 08.00 uur tot 10.00 uur. Het terrein wordt om 10.00 uur voor het publiek geopend. Indien een standhouder om 09.30 uur nog niet aanwezig is, staat het de marktorganisatie vrij een gereserveerde standplaats aan derden ter beschikking te stellen zonder dat de standhouder aanspraak kan maken op restitutie.
 3. Vanwege de veiligheid en toegankelijkheid van minder valide bezoekers en van de hulpdiensten:
  1. Is het verboden om spullen te plaatsen in de looppaden.
  2. Is uitbouw van het kraam en uitstalling naar de achterzijde(n) niet toegestaan, evenmin als (party-)tenten.
  3. Zijn eigen overkappingen boven de verkoopruimte niet toegestaan.
  4. Is graven of spitten in het marktterrein niet toegestaan.
  5. Mogen bezoekers zich uitsluitend aan de voorzijde van het kraam begeven.
 4. Tot 16.00 uur is het terrein voor het publiek geopend. Het is de standhouder niet toegestaan vóór dit tijdstip in te pakken dan wel te vertrekken.
 5. Iedere standhouder is verplicht zijn kraam na afloop schoon op te leveren. Lege dozen, inpakpapier, gebroken of onverkoopbare zaken mogen niet worden achtergelaten, uiteraard ook niet op een ander kraam. Bij overtreding worden de opruimkosten bij de standhouder in rekening gebracht.
 6. Standgeld dient vooraf te worden betaald per bank of contant bij de ingang van de markt.
 7. Per persoon kan voor maximaal 2 kramen per markt worden gereserveerd.
  1. Per kraam heeft u recht op gratis toegang voor 2 personen.
 8. Annuleringen dienen uiterlijk de zaterdag vóór de woensdagmarkt om 18.00 uur bij de organisatie binnen te zijn. Bij annuleringen ná dit tijdstip dient de gereserveerde kraamhuur te allen tijde betaald te worden.
  1. Bij meermalig annuleren van een woensdagmarkt – zowel tijdig als ontijdig – mag de organisatie besluiten om de standhouder van verdere deelname in het betreffende seizoen uit te sluiten.
 9. De standhouder dient zich op verzoek van de marktorganisatie te legitimeren door middel van paspoort of geldig rijbewijs.
 10. De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan goederen en/of personen, die zich op de standplaatsen, het marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal, water- en stormschade daaronder begrepen. Schade, door toedoen of nalaten van de standhouder aangebracht, zal op hem worden verhaald.

Bij overtreding van de regels kan de marktorganisatie de standhouder van verdere deelname aan de markt uitsluiten.

De organisatie verklaart hierbij dat aangeleverde naam- en/of (e-mail) adresgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van de eigen administratie en voor de informatieverstrekking ten aanzien van de vlooienmarkten aan de aanleveraar. Wanneer deze informatie ongewenst is kunt u dit melden via telefoonnummer 0111-414214. Uw gegevens zullen dan direct uit ons systeem worden verwijderd.

versie 2024_03